Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Website ons water (in Nederland)

Op de website www.onswater.nl is informatie te vinden over water in Nederland. 

Dit onder het motto: schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend.

Op de website komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

- als ons water stijgt;

- hier werken wij aan ons water;

- ons water in 1916;

- ons water en jouw NAP: bekijk aan de hand van de postcode hoe hoog of hoe laag je woont;

- last van ons water: extreme neerslag, riool overbelast, wat kun je zelf doen om water te bergen en overlast te verminderen.

De website is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

De informatie is toegankelijk. Echt diep wordt niet op de specifieke onderwerpen ingegaan.

 

© Klimaatladder.nl