Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Website ons water (in Nederland)

Op de website www.onswater.nl is informatie te vinden over water in Nederland. 

Dit onder het motto: schoon, veilig en voldoende water is niet vanzelfsprekend.

Op de website komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

- als ons water stijgt;

- hier werken wij aan ons water;

- ons water in 1916;

- ons water en jouw NAP: bekijk aan de hand van de postcode hoe hoog of hoe laag je woont;

- last van ons water: extreme neerslag, riool overbelast, wat kun je zelf doen om water te bergen en overlast te verminderen.

De website is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven.

De informatie is toegankelijk. Echt diep wordt niet op de specifieke onderwerpen ingegaan.

 

Bron drinkwater kan verslechteren in droge periodes

RO VWS RIVM Logo Homepage nlHet RIVM meldt op haar site dat de kwaliteit van oppervlaktewater als gevolg van klimaatverandering rond 2050 zodanig kan zijn verslechterd, dat het zonder extra maatregelen ongeschikt is om er drinkwater van te bereiden. De klimaatscenario's van het KNMI geven aan dat er extreem lange droge perioden kunnen optreden. Tijdens deze perioden stroomt er minder water door de rivieren en neemt de invloed van lozingen door afvalwaterzuiveringen, landbouw en industrie op de waterkwaliteit toe. Dit blijkt uit onderzoek van Deltares en het RIVM. Lees meer

Wereld Waterdag 2012

drinkwaterpomp

Ook de Open Universiteit staat stil bij Wereld Waterdag 2012. In het bericht op haar site van 21 maart 2012, waarin ook de OU-cursus Bodem en water: een stroomgebiedbenadering wordt gepromoot, staat ondermeer: 

Hoewel water herbruikbaar is, is het geen onuitputtelijke bron. We zullen dus op zoek moeten naar een efficiƫnter gebruik van water in de toekomst, willen we wereldwijd voedselzekerheid en de toegang tot schoon drinkwater kunnen blijven garanderen.

Wist u dat voor de productie van een liter melk meer dan drie keer zo veel water nodig is dan voor de productie van een liter bier? Onderzoek heeft uitgewezen dat de globale gemiddelde watervoetafdruk voor gerst 1420 liter per kilogram bedraagt. Als men enkel het gerstemout in rekening neemt dat noodzakelijk is voor de productie van bier, dan blijkt de watervoetafdruk voor iedere liter bier ongeveer 300 liter te zijn.
De watervoetafdruk voor bier ligt daarmee beduidend lager dan de hoeveelheid water die men nodig heeft om een liter melk te produceren. Voor de watervoetafdruk van een melkkoe dient men immers de indirecte watervoetafdruk van het voedsel in rekening te brengen. Hierbij moet eveneens het drinkwater en het water dat nodig is voor de dagelijkse verzorging worden opgeteld. Dit resulteert in een gemiddelde watervoetafdruk van ongeveer 1000 liter water voor 1 liter volle melk.
Denkt u begaan met het milieu als u bent dan maar over te stappen op sojamelk, think again & de productie van een liter sojamelk vergt meer dan 3000 liter water.

Lees het hele artikel hier

© Klimaatladder.nl