Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

18 september 2014: weer hoosbuien in Limburg

Op 18 september 2014 aan het eind van de dag barsten in Limburg weer de nodig hevige buien los. De wateroverlast her en der blijft ook nu weer niet uit. Is dat onvermijdelijk? OM die vraag te kunnen beantwoorden zou eigenlijk in kaart moeten worden gebracht hoeveel verharde oppervlakte in een bepaald gebied aanwezig is. Dit lijkt een niet onmogelijke opgave. Met de optelsom van alle dakoppervlakten, opritten, voor zover afwaterend op de openbare weg, alle troitoirs, wegen komt men een heel eind. Daarna is het zaak de verantwoordelijkheden te gaan bepalen en neer te leggen bij diegene die er invloed op heeft: de gemeentelijke overheid voor de wegen e.d., maar dat gebeurt natuurlijk al. Verder natuurlijk ook de eigenaren van woningen en bedrijven voor hun opstallen en verhardingen. Dit lijkt hard maar is het eigenlijk niet een logische gang van zaken? Alles wordt nu afgewenteld op het collectief. Als het collectief faalt, draait het individu voor de schade op. Het collectief dat zijn toch alle individuen samen? Dus als alle individuen hun veantwoordelijkheid nemen is ook het collectief op orde.

 

waterfilter

 

afvalwaterakkoord Limburgse gemeenten en waterschap

bufferPersbericht Waterschap Roer en Overmaas

Uitvoering maatregelen bespaart € 4,8 miljoen

Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en 6 gemeenten in Zuid-en Midden-Limburg tekenden gisteravond een zogeheten afvalwaterakkoord. Met de ondertekening spreken de partijen af om samen te werken om tegen de laagst mogelijke kosten duurzaam om te gaan met afvalwater van huishoudens en bedrijven.

Het afvalwaterakkoord geeft aan waar de prioriteiten liggen, welke maatregelen de partijen uitvoeren en wie wat zal betalen. Onderzoek heeft uitgewezen (de Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem, afgekort OAS, van Susteren) dat de komende jaren besparingen mogelijk zijn voor een bedrag van € 4,8 miljoen.

Lees meer...

© Klimaatladder.nl