Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Symposium 2012 OU: thema 'plastic soep'

Het jaarlijkse NW-Symposium van de Open Universiteit vond plaats op 3 november.  Het thema was 'plastic soep'.

Plastic zwerfvuil is een urgent en mondiaal probleem. Het milieu wordt steeds meer belast met afvalproducten als plastics. De laatste tien jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de hele twintigste eeuw. Plastic verpakkingen en afgedankte plastic producten komen in het milieu terecht, we komen er langzamerhand in òm. Dat geldt ook voor ons oppervlaktewater. Plastic komt via het riool of als zwerfafval in rivieren terecht, en vervuilen zo kustwateren en oceanen. Door verwering en zonlicht valt het daar uiteen in kleine stukjes. De ophoping van degraderend plastic in oceanen wordt ook wel Plastic Soep genoemd. Kortom: een ernstige vorm van verontreiniging en een bedreiging van ecosystemen en zeedieren.

Lees meer op de site van de OU hier

 

© Klimaatladder.nl