Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Unilever stopt met gebruik microplast​ics

Dit meldt de Volkskrant in haar editie van 29 december 2012

Unilever verwerkt de zogenoemde microbeads in huidverzorgingsproducten. De kleine korreltjes van plastic worden onder andere in scrubs gebruikt voor een schurend effect. Ongeveer 10 procent daarvan komt via de waterzuivering in zee terecht. De korrels zitten al in het oppervlaktewater en in de voedselketen.

Natuurlijk is het voornemen van Unilever prijzenswaardig, maar toch vraagt Klimaatladder zich af waarom Unilever, en andere producenten, deze gevolgen niet voldoende onderkend hebben tijdens de ontwikkeling en het op de markt brengen van dergelijke producten. Je mag toch verwachten dat de relevante kennis en ervaring bij deze grote ondernemingen ruimschoots aanwezig is. 

Lees gemeld artikel, waarin ondermeer de Plastic Soup Foundation aan het woord komt, in gemelde uitgave of (als abonnee of tegen betaling) in het archief van de Volkskrant.

 

Symposium 2012 OU: thema 'plastic soep'

Het jaarlijkse NW-Symposium van de Open Universiteit vond plaats op 3 november.  Het thema was 'plastic soep'.

Plastic zwerfvuil is een urgent en mondiaal probleem. Het milieu wordt steeds meer belast met afvalproducten als plastics. De laatste tien jaar is er meer plastic geproduceerd dan in de hele twintigste eeuw. Plastic verpakkingen en afgedankte plastic producten komen in het milieu terecht, we komen er langzamerhand in òm. Dat geldt ook voor ons oppervlaktewater. Plastic komt via het riool of als zwerfafval in rivieren terecht, en vervuilen zo kustwateren en oceanen. Door verwering en zonlicht valt het daar uiteen in kleine stukjes. De ophoping van degraderend plastic in oceanen wordt ook wel Plastic Soep genoemd. Kortom: een ernstige vorm van verontreiniging en een bedreiging van ecosystemen en zeedieren.

Lees meer op de site van de OU hier

 

Weetjes rondom plastic soep in Grote Oceaan

In het artikel 'Plastic Paranoia', dat op 18 juni 2012 in nrc.next verscheen, was te lezen dat in de Grote Oceaan een plastic massa drijft, die ongeveer 34 keer zo groot is als Nederland.

In een artikel op de site van NRCnext passeren een aantal wetenswaardigheden rondom dit thema de revue.

Lees die nuttige informatie hier

© Klimaatladder.nl