Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

‘Alleen nog intensievere landbouw behoedt wereldbevolking voor honger’

Aldus citeert NRC Handelsblad op haar site voorzitter Aalt Dijkhuizen van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit.

Deze laatste zegt in Trouw dat intensievere landbouw de meest duurzame manier is om voedsel te produceren. Als de aarde straks negen miljard mensen huisvest zal er alleen maar meer vlees en zuivel nodig zijn. Daar tegenover staat volgens de voorzitter dat het noodzaak is minder grondstoffen en chemische middelen te gebruiken.

Lees het hele artikel hier.

EU: Vis mag niet terug de zee in

Op de website van De Volkskrant staat op 13-07-2011 dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, voorstellen heeft gedaan over het visserijbeleid de komende jaren. Omdat het huidige systeem niet is duurzaam is, zijn volgens de Commissie structurele hervormingen noodzakelijk om de visbestanden niet te verliezen. De Commissie wil ook dat het voor de consument duidelijker wordt waar de vis gevangen is. Op dit moment wordt 75 procent van de Europese visbestanden overbevist.

Voor het hele artikel klik hier

Bleker wil zeereservaat van 10 tot 15 procent Noordzee

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) wil dat er niet gevist mag worden in 10 tot 15 procent van de Noordzee. Deze uitspraak deed hij op 15 juli in het tv-programma Uitgesproken.

Lees het hele artikel op de site van De Volkskrant, klik hier

© Klimaatladder.nl