Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Klimaatbeleidsplan Heerlen 2010 - 2020

rioolwaterturbineIn het beleidsplan heeft de gemeente Heerlen de volgende doelstelling geformuleerd:
Heerlen gaat de komende jaren actief aan de slag met klimaatbeleid. Het doel van het beleid is het terugdringen van de CO2-uitstoot met minimaal 20% (ten opzichte van 1990) door het verhogen van de energie-efficiëntie met 20% en de inzet van duurzame energiebronnen met 20%. Heerlen wil deze ambitie in 2020 verwezenlijken. Met het klimaatbeleidsplan wordt hiervoor de basis gelegd.
Het realiseren (in 2020) van een CO2-reductie van minimaal 20% (ten opzichte van 1990) door:

-  het verhogen van de energie-efficiëntie met 20% en de inzet van duurzame energiebronnen met 20%
-  zelf het goede voorbeeld te geven en de stakeholders in de stad uit te dagen en te stimuleren ook een bijdrage te leveren.

Naar het klimaatbeleidsplan klik hier.

© Klimaatladder.nl