Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Artis-directeur Haig Balian

in een uitgebreid en lezenswaadig artikel in de Volkskrant van 8 mei 2013: 
In de micro-organismen ligt de kiem voor veel oplossingen 'Waterzuivering, energiebesparing, de ontwikkeling van medicijnen. Daar ligt een revolutie. De oplossingen voor de grote vraagstukken op het gebied van duurzame energie, voedselkwaliteit, gezondheidszorg, milieu en recycling kunnen we vinden in de microbiotechnologie.'
Balians grootste zorg is dat we de natuur niet meer begrijpen. 'Mensen vergeten dat planten en bomen essentieel zijn. Straks zijn we met negen miljard mensen op aarde. Er is op grote schaal natuurvernietiging, maar we hebben steeds meer land nodig om te verbouwen. We staan aan de vooravond van een enorme omwenteling.'
Lees het hele artikel (als abonnee of tegen betaling) in gemelde uitgave van de Volkskrant.

kan de stad de bij redden?

bijvraagt de Volkskant zich op 3 augustus 2011 op haar site af.
Bloembakken aan balkons, lantaarnpalen en vensterbanken maken dat bijen beter in de stad kunnen leven dan op het platteland. Terwijl bijenkasten op het platteland te maken hebben met ziektes doen de insecten het in de stad juist heel goed.
Uit onderzoek blijkt dat bijen in de stad een veel diverser dieet hebben van stuifmeel en nectar uit verschillende groene ruimtes. Kantoren, woningen en stadsparken kiezen allemaal voor andere soorten beplanting terwijl de begroeiing op het platteland veelal hetzelfde is.
Voor het artikel op de site van de Volkskrant klik hier

 

opinie: Gevolgen voor bossen door nieuwe Natuurwet

bos1Opinieartikel NRC Handelsblad 14-11-2011:

Bossen worden vogelvrij verklaard in die nieuwe wet

De Boswet is bedoeld om het Nederlandse bosareaal te beschermen. Dit gebeurt via een simpel principe. Voor elke boom die wordt gekapt, moet een nieuwe boom terugkomen. Bos blijft bos.

Nu de Boswet in de nieuwe Natuurwet wordt opgenomen, wordt deze compensatie sterk afgezwakt. Dit zal leiden tot ontbossing.

De laatste jaren is veel bos gekapt, vooral voor natuurherstel. Tussen 2000 en 2008 verdween jaarlijks netto 670 hectare bos, doordat provincies vrijstelling verleenden voor compensatie van dit verloren bosareaal. Deze gedoogconstructie dreigt in de Natuurwet wettelijk te worden geregeld. Hierdoor wordt de geest van de Boswet vermorzeld. Bos wordt vogelvrij.

Boskap hoeft in de Natuurwet niet te worden gecompenseerd „om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard". In een klimaat waarin natuur van weinig openbaar belang lijkt, is een economische reden al snel dwingend. Zo zet de wet de deur open naar veel meer ontbossing dan nu al het geval is.

Met een toenemende bevolking en schaarste aan grondstoffen en energie zal bos als duurzame bron van hout deze eeuw sterk aan waarde toenemen. Het is van nationaal belang deze bron te beschermen. In de nieuwe 'Wet natuur' dient het principe van compensatie voor ontbossing daarom gehandhaafd te blijven.

Jan den Ouden, Frits Mohren

Leerstoelgroep bosecologie en bosbeheer, Wageningen Universiteit

 

Het vorenstaande, in NRC Handelsblad verschenen, artikel is een verkorte weergave van het navolgende, oorspronkelijke, stuk. Deze tekst, welke meer achtergrondinformatie bevat, ontvingen wij van de auteurs en wordt met hun toestemming op deze site gepubliceerd.

Lees meer...

© Klimaatladder.nl