Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Van 80 naar 100 km: 25% meer stikstofdioxode

De luchtvervuiling rond de A13 is gestegen tot alarmerende hoogte. Dat blijkt uit luchtmetingen die GroenLinks in augustus heeft laten doen in de Rotterdamse wijk Overschie. De uitstoot van het schadelijke stikstofdioxode ligt 25 procent hoger dan vóór de verhoging van de maximumsnelheid van 80 naar 100 km per uur.

Europese gezondheidsnormen fors overschreden
Het Wageningse Buro Blauw heeft metingen door de Rotterdamse afdeling van GroenLinks in juni geanalyseerd. Deze analyse brengt een gemiddelde waarde van 59 picogram stikstofdioxide per kubieke meter aan het licht. De norm is 40. De Europese gezondheidsnormen worden daarmee fors overschreden. In juni mocht op het traject tussen Kleinpolderplein en de luchthaven Rotterdam-The Hague Airport niet sneller worden gereden dan 80 kilometer per uur. Per 2 juli is de snelheid verhoogd naar 100 km per uur. De overschrijding van de norm is daardoor nog veel groter geworden.

Regelrechte bedreiging gezondheid
Fractievoorzitter Arno Bonte van GroenLinks noemt de verslechtering van de luchtkwaliteit 'een regelrechte bedreiging voor de gezondheid van omwonenden'. Hij wil dat de verhoging van de maximumsnelheid op de A13 zo snel mogelijk wordt teruggedraaid. Donderdag houdt de Rotterdamse gemeenteraad op initiatief van GroenLinks een spoeddebat over de gezondheidssituatie in Overschie.

Maandelijkse meting luchtkwaliteit
Per 1 juli is de maximumsnelheid op de A13 verhoogd van 80 naar 100 km per uur. De Rotterdamse afdeling van GroenLinks meet sindsdien maandelijks de luchtkwaliteit op vier plekken langs de A13. In de maand juni - vóór de verhoging van de maximumsnelheid - was de concentratie stikstofdioxide langs de weg 59 microgram per kubieke meter. In augustus was het gehalte stikstofdioxide gestegen naar een gemiddelde van 75 microgram per kubieke meter. De Europese gezondheidsnorm ligt op 60 microgram stikstofdioxide per kubieke meter

Lagere snelheid: minder uitstoot, minder herrie, minder ongelukken
In 2003 werd vanwege de luchtvervuiling in Overschie op de A13 de eerste 80km-zone van Nederland ingevoerd. Door de lagere snelheid nam de uitstoot van stikstofdioxide toen met 30 procent af, de geluidsoverlast langs de weg met 25 procent en het aantal ongelukken op de weg met 54 procent.

Fijnstof 35% minder bij 80 km in de nacht
De Milieudienst Rijnmond heeft 10 jaar geleden al onderzoek gedaan naar de effecten van de snelheden op de A13 op de uitstoot. Een aanzienlijke vermindering in de dynamiek van het verkeer en minder overschrijdingen van de maximumsnelheid (in de nachtelijke uren). Het verkeer stroomt gelijkmatig over de A13 bij gelijkblijvend of zelfs gestegen aantal voertuigen. De uitstoot van het verkeer op de A13 door Overschie is (bij gelijke intensiteit) door de invoering van de maatregel gedaald met circa 15 to 25 procent voor stikstofoxiden en met circa 25 tot 35 procent voor fijn stof.

Zowel minder fijnstof als minder stikstofdioxide
Lagere concentraties stikstofdioxide en fijn stof benedenwinds van de weg. Metingen op locaties 50 m en 200 m ten oosten van de A13 in Overschie bij westelijke windrichtingen laten zien dat dat de concentraties met ongeveer 5 µg/m3 (50 m) en 3 µg/m3 (200 m) verbeteren. Voor fijn stof is de verbetering ongeveer 4 µg/m3 (50 m) en 1 µg/m3 (200 m). Deze meetresultaten op de meetlocaties bij westenwind illustreren dat de maatregel een positief effect heeft op de luchtkwaliteit in Overschie.

Verbeteringen op 200 meter afstand nog 25%
Uit metingen van stikstofdioxiden op diverse locaties in Overschie blijkt dat de bijdrage van de A13 als bron vanaf 250 meter niet meer aantoonbaar is. Met modelberekeningen is vastgesteld wat het effect van de maatregel is op de bijdrage van verkeer in Overschie en op de totale jaargemiddelde luchtkwaliteit. Voor NO2 en PM10 is de verbetering van de bijdrage van de A13 tot op 200 meter afstand circa 25 procent (NO2) en 34 procent (PM10). De verbetering van de totale luchtkwaliteit op deze afstand is maximaal 7 procent (NO2) en 4 procent (PM10). De geconstateerde effecten zijn specifiek voor Overschie. Op andere locaties, bijvoorbeeld bij een andere verhouding personen- en vrachtverkeer, een andere doorstroming van het verkeer of een andere verhouding van de bijdrage verkeer ten opzichte van de achtergrond, kunnen de effecten afwijken van de situatie rond Overschie.

Intermediar: feiten over luchtvervuiling

Het blad Intermedair bericht over allerlei onderwerpen. In de uitgave van 4 november 2011 kwam de luchtvervuiling aan bod. Allerlei feiten en weetjes over dit thema worden overzichtelijk opgesomd onder de hoofdonderwerpen: Vies Nederland, Stikstof, Lucht, Zwavel, Scheepvaart en Zure regen.

Lees het hele artikel hier. Met dank aan Ben Patelski.

© Klimaatladder.nl