Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Opinie in de Volkskrant: 'Waarom moet altijd alles leuk zijn?'

Verstandelijke overwegingen spelen in onze leuk-cultuur nauwelijks een rol, stelt psycholoog Lester Hoekstra.
Hij schrijft: Ik hoop maar dat u dit artikel leuk gaat vinden want we leven tegenwoordig in een wereld waarin alles leuk moet zijn. We willen leuke dingen meemaken in een leuke omgeving waarin we kunnen doen wat we leuk vinden. Ons werk moet leuk zijn, de studie, de vrije tijd, de omgang met familie en vrienden. We willen een leuk leven en daar is niets tegen. Het gaat alleen mis als het leuke een doel wordt.
Lees het hele opinieartikel op de site van de Volkskrant klik hier

 

rapport Planbureau voor leefomgeving: Nederland in 2040: een land van regio’s - Ruimtelijke Verkenning 2011

planburoleefomgevingNederland staat aan de vooravond van andere den: de groei van bevolking, mobiliteit en werkgelegenheid gaat na jarenlange groei afvlakken. Dat betekent dat in de toekomst, met name na 2020, in een groot deel van ons land krimp even goed denkbaar is als groei. Het beleid zal hier op moeten inspelen met een kleinschaliger en flexibeler ruimtelijk beleid dat veel minder dan voorheen voorziet in grote investeringen en projecten voor de lange termijn.

Lees meer...

rapport: Leefbaarheid in balans, 2011

Nederland is er de afgelopen drie jaar niet leefbaarder op geworden. Maar ook niet of nauwelijks minder leefbaar. Gezien de achterliggende periode van economische crisis is dat onverwacht goed nieuws.
Dat blijkt uit de driejaarlijkse leefbaarheidsbarometer die het ministerie van Binnenlandse Zaken het laatste weekeinde van juli naar buiten bracht. In de vorige barometer, uit 2008, was nog sprake van een forse verbetering van de leefbaarheid sinds 2006.
Negatieve vermeldingen zijn er voor Eindhoven, Enschede, Emmen, Schiedam en Heerlen. De kleinere gemeenten waarmee Heerlen sinds enige jaren Parkstad Limburg vormt, maakten een sprong voorwaarts en lijden in dit opzicht dus niet onder de gevolgen van de krimpende bevolking.
Voor een verdere korte beschrijving van de leefbaarheidsbarometer op de site van de Volkskrant klik hier
Bekijk het hele rapport hier

© Klimaatladder.nl