Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Opinie in NRC: Nederlandse regering neemt klimaatrapporten gewoon niet serieus

In NRC Handelsblad van 9 mei 2014 staat een opinieartikel met als titel:

Onze regering neemt klimaatrapporten gewoon niet serieus

Het opinieartikel is van de hand van Prof. dr. mr. Herman Philipse, universiteitshoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. Philipse: Ik maak mij, gezien wat we nu redelijk zeker weten over de effecten van broeikasgasuitstoot op ons klimaatsysteem, grote zorgen over de toekomst van de mensheid op een tijdsschaal van zo'n 40-200 jaar. Gemeld artikel is niet zijn enige bijdrage aan het klimaatdebat. In april 2014 heeft hij een serie colleges gegeven voor Studium Generale van de Universiteit Utrecht over de structurele aspecten van het Global Warming probleem. Deze college's kunnen nog worden bekeken op http://www.sg.uu.nl/programma/voorjaar-2014/klimaatverandering.

Op de betreffende pagina vindt men rechts vier links naar opnames in de serie Klimaatverandering. Onderstaand opinieartikel is een samenvatting van hetgeen in deze colleges aan bod komt. Daarnaast zijn er vier blogs geschreven op basis van de colleges van Philipse. In deze blogs kunnen de grote lijnen snel worden nagelezen. Als laatste is er een samenvattend filmpje gemaakt naar aanleiding van de vier lezingen. Zie hiervoor de website Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Ga naar "terugzien" en dan naar colleges op 2, 9, 16, en 23 april).

 

Het opinieartikel luidt als volgt:

Het Regeerakkoord 'Bruggen Slaan' gaf nog hoop voor het klimaat. "Nederland zet in op een ambitieus internationaal klimaatbeleid", aldus hoofdstuk 3. Maar in de beleidsvorming schittert Nederland door afwezigheid, verzuchtte onlangs een Duitse minister. Het was een veeg teken bij de formatie dat milieubeleid werd ondergebracht bij een staatssecretaris onder minister Schultz (Verkeer, VVD).
De kernvraag van klimaatbeleid is moreel en politiek. Tijdens de laatste 11.700 jaar (Holoceen) was het aardse klimaat relatief stabiel, waardoor complexe menselijke culturen konden ontstaan. Heeft de huidige generatie mensen het morele recht om door alsmaar stijgende uitstoot van broeikasgassen, met name koolstofdioxide (CO2), dit stabiele klimaat dusdanig te ontwrichten dat volgende generaties grote schade zullen ondervinden en wellicht deels te gronde zullen gaan? Om discussie over het opwarmingsvraagstuk zuiver te houden moeten we scherp onderscheiden tussen wetenschappelijke problemen enerzijds en dergelijke moreel-politieke vragen anderzijds.

Lees meer...

Opwarming aarde niet op pauze, warmte wacht onder zeespiegel

Een verontrustend bericht met deze titel staat op de site van De Volkskrant.

Dat de oceanen, met name de Stille Oceaan, veel broeikaswarmte opslaan zal bekend zijn. Winden stuwen het warme oppervlaktewater. Waar het zich ophoopt zakt het naar de diepte en blijft daar totdat het (door afnemende winden) weer naar boven kan komen.

Lees het hele artikel hier

Algemene Rekenkamer: Aanpassing aan klimaatverandering: strategie en beleid

Onderstaand bericht staat op de site van de Algemene Rekenkamer:

De gemiddelde temperatuur op aarde neemt toe. Dit leidt tot een stijging van de zeespiegel, het smelten van gletsjers, hogere (maar soms ook juist lagere) waterstanden in de rivieren en extremer weer. De veranderingen zullen grote gevolgen hebben voor mensen, planten en dieren.
Wij hebben onderzoek gedaan naar het Nederlandse ‘klimaatadaptatiebeleid’, oftewel naar de maatregelen die worden getroffen om ons land aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en zodoende minder kwetsbaar te maken.

Naar het onderzoeksrapport: http://www.rekenkamer.nl/dsresource?objectid=96605&type=org

Het klimaat (en meer) in de krant

De Volkskrant 24 mei 2013:

VOORAL NIEMAND LASTIGVALLEN MET ENERGIEBESPARING:

Over een nieuw 'ongekend' Nederlands energiebesparingsplan.

SPAR HEEFT HET NIET HELEMAAL BEGREPEN:

Spar verpakt groeten en fruit in zakjes van suikerrietplastic. Maar hoe duurzaam is dat?

GETWIST OVER GROENE STROOM

Wat is nou goede groene stroom?

 

Reacties op scriptie: 'Publieke internetopinie en klimaatverandering'

De site van de OU meldt dat de hieronder op 6 november 2012 vermeldde masterscriptie 'Publieke internetopinie en klimaatverandering: een wereldbeeldenanalyse' van Sacha Kuijs nogal wat landelijke publiciteit heeft opgeleverd.

Het onderzoek toont aan dat de uitlatingen van Nederlandse burgers op internet een heel ander beeld geven dan de resultaten van publieksenquêtes. Conclusie is dan ook dat de publieke opinie op internet moet worden meegenomen om een betrouwbaar onderzoeksresultaat te krijgen, temeer omdat deze grote invloed heeft op het maatschappelijk debat over klimaatverandering.
De site van NRC Handelsblad heeft de scriptie van commentaar voorzien in een NRC-blog.

De reacties op dit blog geven een goed beeld van de argumenten over en weer van klimaatsceptici en zij die daar anders over denken.

 

© Klimaatladder.nl