Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

23-09-2014: VN-klimaattop New York

Op haar site stelt de Volkskrant in het kader van de klimaattop van de Verenigde Naties in New York een aantal vragen omtrent het klimaat. Onder andere worden vragen beantwoord over de status van het wereldwijde klimaatbeleid en de betekenis van de toenemende uitstoot voor de toekomst.
Ook wordt geconcludeerd dat China per hoofd van de bevolking inmiddels een grotere CO2-uitstoot heeft dan de Europese Unie.
Lees het hele artikel hier

Prins Charles op congres wetenschappers:

het risico van uitstel aanpak klimaatverandering is zo enorm dat we niet kunnen wachten tot we absoluut zeker weten dat de patiënt stervende is. Hij was verder zeer uitgesproken over de klimaatsceptici en de 'bedrijfslobbyisten'. 'Het is een strijd die voor wetenschappers zeer lastig te winnen is',

Lees het hele artikel op de site van de Volkskrant hier

klimaattop Doha: nauwelijks vooruitgang

De site van de Volkskrant meldt dat de klimaattop in Doha zaterdag geëindigd met een symbolische verlenging van het Kyotoprotocol en een paar magere afspraken over de benodigde vervolgstappen. De twee jaar geleden in Cancún vastgelegde afspraak dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden mag stijgen, is daarom zeer onrealistisch. De uitstoot van broeikasgassen is sinds 1990 met meer dan 50 procent gestegen, terwijl voor de eerste Kyotoperiode (die dit jaar afloopt) een reductie van 5,2 procent was afgesproken.

Een groot bijkomend probleem in Doha waren de miljoenen uitstootrechten die de Oost-Europese landen over hebben van de eerste Kyotoperiode. Een ander probleem is, dat China, het land met de grootste uitstoot, zichzelf als een ontwikkelingsland blijft zien, met de daaraan verbonden speciale faciliteiten.

Lees het hele artikel hier

 

Inauguratierede Obama: aanpak gevolgen klimaatverandering

In een artikel in de Volkskrant van 22 januari 2013 worden een aantal fragmenten uit de inauguratierede van president Obama vermeld, waaronder:

We zullen ten strijde trekken tegen de gevolgen van klimaatverandering, want als we daarin falen, verraden we onze kinderen en toekomstige generaties. Sommigen ontkennen weliswaar het overweldigende wetenschappelijk bewijs, maar niemand kan voorbij gaan aan de verwoestende kracht van de razende vuren, verlammende droogtes en machtige stormen.

Klimaatladder: De oplettende lezer valt op dat Obama het heeft over de gevolgen van. Dus niet over de mogelijke oorzaken van klimaatverandering. Dit zou kunnen betekenen dat uit de informatie welke in de hoogste kringen bekend is blijkt dat het proces niet meer te stoppen is.

VN: extreem weer moet leiden tot actie tegen klimaatverandering

NRC Handelsblad bericht op haar site over de klimaattop in Qatar, welke op maandag 26 november 2012 begon.

Het hoofd van het Weeragentschap van de VN stelde ondermeer dat extreme weeromstandigheden overal op de wereld aanleiding zouden moeten zijn voor daadkrachtige besluiten op die top. Er zou meer nodig zijn dan alleen het omlaag brengen van de uitstoot van broeikasgassen.

Lees het hele artikel hier

© Klimaatladder.nl