Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Opinie VK: 'Vergeet windenergie, zet in op zonnecellen'

Op de site van de Volkskrant staat een opinieartikel van wetenschapsjournalist Joost van Kasteren.

Hij stelt ondermeer voor om knappe koppen hun kennis, denkkracht en creativiteit gezamelijk te laten inzetten. Daarmee zou een antwoord gevonden kunnen worden op de vraag hoe je zo goedkoop mogelijk en op grote schaal zonlicht kunt omzetten in elektriciteit.

Lees het hele artikel hier

proef Heerlen: opbrengst zonnepanelen zichtbaar maken

De gemeente Heerlen publiceert op haar site dat zij is gestart met een proef zonne-energie, welke omvat 264 zonnepanelen op het dak van de sporthal Palemig en de plaatsing van monitoren.

Opbrengst zonnepanelen als geheel worden zichtbaar

De pilot 'zonne-energie' - een samenwerkingsverband tussen gemeente Heerlen, Hogeschool Zuyd en Sunweb Solar - richt zich op de techniek en montage van deze nieuwe panelen en de kennisopbouw rondom energieopbrengst. Na twee jaar is er een evaluatie waarbij gekeken wordt naar uitkomsten en resultaten voor verbeteringen van de opbrengst van zonne-energie systemen in het algemeen.

Opbrengsten zijn nog niet exact

Tot nu toe bestaat er nog onduidelijkheid over de exacte opbrengst van zonne-energiesystemen in de praktijk. De afzonderlijke onderdelen van een systeem zijn wel getest en gecertificeerd maar de opbrengst van het totaal systeem is vaak weer lager dan de optelsom van de potentiële opbrengst van de afzonderlijke panelen.

Lees meer...

Zonne-energie voor Griekenland dé oplossing?

Griekenland heeft zo'n 300 dagen per jaar zon en is volgens de Griekse premier Papandreou ideaal voor de grootscheepse productie van zonne-energie. Zo'n 12 procent van de elektriciteit in Griekenland wordt duurzaam geproduceerd en de regering wil dat opschroeven naar 40 procent in 2020. Duitsland is zeer geïnteresseerd omdat zij haar kerncentrales gaat sluiten en daarom op zoek moet naar andere elektriciteitsbronnen. Een flink deel van de groene stroom in Griekenland wordt nu in grote waterkrachtcentrales geproduceerd. Het plan om in de Sahara op grote schaal zonnepanelen te installeren loopt gevaar door de politieke chaos. Griekenland zou hiervan kunnen profiteren.
Lees het hele artikel in de Volkskrant van 28-09-2011 met als kop: "Grieken vestigen hun hoop op de zonnegod".

 

.

 

Voorstel Roger Cox: zonnepanelen op kosten van de zaak

Onderstaand artikel van Roger Cox werd gepubliceerd op 10 mei 2010. Hierin wordt het plan gelanceerd om bij de leaseprijs van elektrische auto’s (EV) ook de zonnepanelenavantiszonnepanelen te betrekken waarmee de auto kan worden opgeladen. Door vervolgens een gunstig tarief voor fiscale bijtelling vast te stellen worden beide sectoren gestimuleerd en aan elkaar gekoppeld. Het plan is een onderdeel van de publicatie van Roger Cox over de noodzaak van eerlijkere concurrentie tussen de fossiele industrie en de duurzame industrie.

Roger Cox is oprichter bestuuurder van de stichting Planet Prosperity Foundation. Deze stichting, zonder winstoogmerk, wil volgens haar site (klik hier) een eigen bescheiden bijdrage leveren aan de verenigbaarheid van voorspoed en bloei van mens en natuur enerzijds en ondernemerschap anderzijds, zogezegd de drie P's verenigen van Planet, People en Prosperity.

Lees meer...

Oproer rond Chinese zonnepanelenfabriek

De Volkskrant bericht op 20 september 2011 onder deze kop over een incident in Haining, een stad bij Shanghai, waar boze inwoners zonnepanelenfabriek Jinko Solar bestormden. De fabriek heeft volgens hen een rivier vergiftigd. Het bedrijf, dat in 2006 werd opgericht, produceert met tienduizend werknemers voor de export naar Europa en de VS. China is de grootste maker van zonnepanelen ter wereld geworden. Met hoge productievolumes en lage prijzen hebben Chinese zonnepanelenmakers soortgelijke fabrieken in het Westen uit de markt geduwd. Een deel van het kostenvoordeel is te danken aan gebrekkige milieuregels. Dit heeft China in meer dan twintig jaar van onafgebroken hoge economische groei tot een van de meest vervuilde landen ter wereld gemaakt. Pas de laatste jaren worden de milieuregels verbeterd en is er meer aandacht voor handhaving, al zijn er nog aan de lopende band milieuschandalen.
Lees het hele artikel in gemelde uitgave van de Volkskrant.

© Klimaatladder.nl