Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

studenten OU over duurzaam energielandschap

Op 8 oktober 2011 organiseerde de faculteit Natuurwetenschappen van de Open Universiteit in het studiecentrum Utrecht weer een landelijke dag voor haar studenten. Centraal thema op deze dag: energie. De dag werd door de OU als volgt aangekondigd:
Energie speelt in onze samenleving een belangrijke rol. De invloed echter van het gebruik van energie op ons ruimtegebruik en landschap is groot. Een duurzame energievoorziening met kennis van energie en van ruimte is daarom nodig.
Energiecascades, exergie en ruimtelijke ordening
Bij het zo goed mogelijk benutten van energie spelen energiecascades een belangrijke rol. Hierbij wordt de gevraagde kwaliteit van de energie gekoppeld aan het energieaanbod. In veel energieketens gaat energiepotentie verloren doordat hoogwaardige energiekwaliteit wordt omgezet in een laagwaardige kwaliteit. Verbeteringen zijn mogelijk door hoogwaardige energiekwaliteit alleen in te zetten daar waar nodig en afval energiestromen hieruit in te zetten voor laagwaardiger functies. Dit is de kern van het begrip exergie, een maat voor de kwaliteit van een energiedrager.

 

In een van de onderdelen van de dag, werd aan de ongeveer 70 aanwezige studenten gevraagd in groepjes hun idee├źn over een duurzaam stedelijk energielandschap met behulp van mindmapping vast te leggen. Dit leverde ondermeer de volgende resultaten op:

ouenergielandschap3 

 

Lees meer...

© Klimaatladder.nl