Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Opinie: Risico’s bij de winning van schaliegas zijn in dichtbevolkt land te groot

Onderstaand opinieartikel verscheen in NRC Handelsblad van 3 oktober 2011.

Hierin geven Ko van Huissteden, initiatiefnemer van stopsteenkoolgas.nl (www.stopsteenkoolgas.nl), en Alex de Meijer, beleidsmedewerker Gelderse milieufederatie, hun mening over de plannen voor de winning van onconventioneel gas in Nederland ondermeer aan de hand van ervaringen elders. Publicatie van dit opinieartikel op deze site geschiedt met toestemming van de auteurs.

"Onconventioneel gas (schaliegas en steenkoolgas) wordt voorgesteld als de gasbonanza die het leegrakende Slochterenveld kan vervangen en ons compleet onafhankelijk kan maken van Rusland en de Arabische landen. Aan de andere kant nemen de protesten tegen deze vorm van gaswinning hand over hand toe: in de VS, waar het voor het eerst op grote schaal is toegepast, in Australië, Frankrijk, Engeland en nu ook in Nederland.

Onconventioneel gas zit opgesloten in gesteenten waaruit het niet kan doorstromen naar een boorput. Het kan daarom niet met traditionele technieken gewonnen worden. Maar met nieuwe technieken zou dat wel kunnen. In opgetogen media-berichten wordt gesteld dat we wel 10 x Slochteren onder onze voeten hebben.

Lees meer...

© Klimaatladder.nl