Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Energieafhankelijkheid Nederland

Op de site van de Volkskrant staat een artikel over de energieafhankelijkheid van Nederland. Nederland moet het, net als ten tijde van de oliecrisis van 1973, nog steeds hebben van onbetrouwbare landen. In het artikel zijn ook links te vinden naar de site van Greenpeace waar een plan wordt gepresenteerd dat is gericht op zon, wind en energiebesparing en de site van het Planbureau voor de Leefomgeving waar dit bureau, samen met Energieonderzoek Centrum Nederland, een plan presenteert waarin gekozen wordt voor zon, wind en daarnaast ondermeer ook voor opslag van CO2 in de bodem en een nieuwe generatie kerncentrales.

Lees het hele artikel hier.

PBL: Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?

Op 6 september 2013 presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport: Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen?

Op haar site vermeldt het PBL dat dit rapport tot stand is gekomen op verzoek van de SER (Sociaal Economische Raad). In dit rapport hebben ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) en PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een inschatting gemaakt van de effecten van de in het 'Energieakkoord voor duurzame groei' afgesproken maatregelen. Het akkoord is uniek in de vergaande betrokkenheid van stakeholders en kan een trendbreuk worden in de manier waarop we voor de lange termijn onze energiehuishouding vormgeven. Veel hangt af van wat er de komende jaren mee gedaan wordt. Uit de inschatting van ECN en PBL blijkt onder andere dat de beoogde energiebesparing vooralsnog buiten bereik blijft. Veel van de afspraken in het Energieakkoord moeten verder worden uitgewerkt.

Naar het artikel en de links waarmee o.a. de publicatie kan worden gedownload klik hier

 

Advies RLI: versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland

Op 19 oktober 2011 hebben de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) het advies 'Remmen los: advies over de versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding in Nederland' gepresenteerd. In het advies pleiten de raden voor een versnelling van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Nederland heeft in Europees perspectief achterstand opgelopen. Versnellen is nodig om economische kansen te verzilveren en risico's te vermijden, om de grote maatschappelijke dynamiek te benutten en omdat Nederland gehouden is aan internationale klimaatafspraken. De raden zien dat het rijksbeleid gevangen zit in het bestaande systeem van fossiele belangen, technologie├źn, infrastructuur en instituties, wetten en regels. Hierdoor wordt de energietransitie geremd.

De raden geven aanbevelingen voor vijf noodzakelijk te bewandelen wegen die belemmeringen van het bestaande systeem wegnemen en de transitie naar een duurzame energiehuishouding versnellen:

Lees meer...

Invoer elektriciteit op recordhoogte

Onderstaand bericht staat op de site van de Rabobank.

Nederland heeft in mei en juni meer elektriciteit ingevoerd dan ooit te voren. Beide maanden werd meer dan 3000 miljoen kilowattuur stroom geïmporteerd. In het 2e kwartaal bedroeg de totale elektriciteitsinvoer 8732 miljoen kilowattuur. Dat blijkt uit woensdag bekendgemaakte cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de invoer uit Duitsland en Noorwegen is flink toegenomen. Volgens het CBS komt dat doordat de productie van elektriciteit in Nederlands eigen gasgestookte centrales een stuk duurder is geworden door de hoge prijs van aardgas. In de buurlanden wordt meer energie opgewekt door waterkracht, steenkool en zonne-energie en daar steeg het aanbod van goedkope stroom juist sterk.

Lees meer...

© Klimaatladder.nl