Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Website Klimaatplein.com

Op de website Klimaatplein.com (ondertitel: samen werken aan energiebewust ondernemen) is een gratis Web App ingebouwd waarmee je je eigen impact op klimaatverandering kunt laten berekenen.

Leuke extra's: het aantal bomen dat een jaar lang moet groeien om de totale CO2-uitstoot te compenseren wordt getoond evenals het aantal uren dat een 2.3 megawatt windmolen daarvoor moet draaien.

Vooral bedoeld voor organisaties maar onderdelen daarvan werken natuurlijk ook voor personen en gezinnen.

Als je hier klikt kom je op de betreffende pagina. 

FNV en duurzaamheid

In Dagblad Trouw van 11-01-2016 staat een intervieuw met FNV-voorzitter Ton Heerts. Deze zegt daarin onder meer dat sociaal alleen niet langer voldoende is. De vakbond gaat ook duurzaamheid omarmen. Verantwoord omgaan met de aarde is ook in het belang van de werkenden. Een van de zes onderwerpen die FNV in 2016 met haar leden gaat bespreken is: Klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan voor werkgelegeheid en inkomen. In hetzelfde artikel zegt hij ook dat de dieselmotoren waar metaalarbeiders nu mee werken over twintig jaar niet meer gemaakt zullen worden

Het hele artikel is na te lezen in gemelde uitgave van Trouw.

rapport ‘Naar een schone economie in 2050: routes verkend’

Persbericht 16-11-2011 PBL en ECN:

Nederland kan in 2050 80 procent minder broeikasgassen uitstoten. Daarvoor is het nodig nu al in te zetten op een mix van 4 elementen: energiebesparing, biomassa, CO2-afvang en opslag, en schone elektriciteit. Dat staat in het vandaag verschenen rapport 'Naar een schone economie in 2050: routes verkend', van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verkenden PBL en ECN de mogelijkheden om te komen tot 80 procent minder broeikasgassen in 2050; de onderzoeksinstituten concluderen dat de oplossing ligt in de inzet van een scala aan technieken. Energiebesparing is daar de kern van, maar is op zichzelf niet voldoende om de ambitieuze doelstelling te halen.

Aan elke technologie kleven nadelen en risico's, die steeds groter worden naarmate er meer van wordt ingezet. De onderzoekers hebben voor elke sector afgewogen welke oplossingen het schoonst en duurzaamst zijn, als ook effecten buiten de sectorgrenzen worden meegeteld. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de analyse van de verkeerssector. De beschikbare hoeveelheid duurzame biomassa is begrensd; daarom kan je dit het beste inzetten waar weinig alternatieven voorhanden zijn, zoals in de luchtvaart en het vrachtverkeer. Het gebruik van biogas in personenauto's ligt daarentegen minder voor de hand; personenverkeer kan duurzamer met elektrische voertuigen of auto's op waterstof.

Het rapport concludeert dat de afvang en opslag van CO2 (CCS) een essentiële rol te vervullen heeft bij grote industriële installaties. De totale opslagcapaciteit is echter onzeker. Daarom zijn kolencentrales met CCS niet de optimale keuze; voor emissiearme elektriciteitsproductie zijn alternatieven zoals bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen voorhanden.

Veel nieuwe technieken zijn nu nog relatief duur. Voor de verdere ontwikkeling zijn investeringen nodig, ook in nieuwe infrastructuur. De analyse van PBL en ECN helpt om te bepalen welke infrastructuur met prioriteit zou moeten worden ontwikkeld. Dat betekent tevens betrokkenheid van veel partijen die sterker afhankelijk worden van elkaar. Zekerheid over het toekomstige overheidsbeleid is dan een belangrijke factor. Om te kunnen voldoen aan het langetermijndoel van 80 procent minder CO2-uitstoot in 2050 zijn andere en verdergaande technieken nodig dan de technieken die nu worden gestimuleerd om te voldoen aan de doelen voor 2020 (20 procent minder CO2-uitstoot en 14 procent hernieuwbare energie). Om de benodigde innovatie voor de lange termijn te stimuleren zijn nu al aanvullende initiatieven nodig.

Naar de publicatie klik hier

PBL presenteert rapport "Vergroenen en verdienen"

Op 7 oktober 2013 presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het signalenrapport 'Vergroenen en verdienen'.

Op haar site vermeldt het PBL daarover:

Wil Nederland een rol van betekenis blijven spelen in de wereldeconomie, dan zal er fors ingezet moeten worden op vergroening. Concurrerende landen om ons heen zijn hier al verder in en richten hun innovatie daar meer op door ambitieuze, langjarige doelstellingen en forse investeringen in kennis. Vergroening kan niet alleen van bedrijven komen, de overheid heeft hier ook een belangrijke rol. Wat nodig is, is een stevig groen innovatiebeleid.

Lees het hele rapport hier

Economen Rabobank in kwartaalbericht:

economische vooruitzichten matig, onzekerheden groot
Door de voortwoekerende financiele crisis zijn de vooruitzichten voor de wereldeconomie matig en zijn de onzekerheden groot, stellen economen van de Rabobank donderdag 8 september 2011 in het Economisch Kwartaalbericht. De Rabobank verwacht dat de economische groei in Nederland dit jaar op 1,75% uitkomen en in 2012 op 1,0%.
In Zuid-Europa, de VS en het VK zijn bedrijven en huishoudens bezig hun schuldenlast terug te brengen, terwijl overheden nauwelijks ruimte meer hebben om de economie te stimuleren. Opkomende economieen lopen tegen capaciteitsgrenzen aan.
De economen van de Rabobank stellen ook:
"Gematigde economische groeivooruitzichten zijn geen reden om te treu­­ren. Op dit moment behoren we tot de meest welvarende landen ter wereld. Naast ons relatief hoge inkomen kunnen we ons op veel andere ge­bieden ook ge­lukkig prij­zen. We leven in vrijheid, zijn hoog opgeleid en relatief ge­zond en hebben genoeg tijd voor ontspanning"
Lees het volledige kwartaalbericht hier 

© Klimaatladder.nl