Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Duurzame grafkisten

Wat te doen met een lichaam na overlijden? Niet direct een onderwerp waar je meteen met iedereen lekker over weg praat.  Maar toch goed om bij tijd en wijlen even bij stil te staan.

In een artikel in Dagblad Trouw van 15 januari 2016 wordt aandacht besteed aan grafkisten en dan met name de duurzame variant. Aan bod komt de Onora-grafkist van bioplastic. De kist bestaat uit een combinatie van mais en vezels van jute en hennep. Volgens onora zelf zijn de kisten 100% duurzaam en volledig biologisch afbreekbaar.
Lees het hele artikel uit Trouw, met nog veel meer wetenswaardigheden en meningen (voor niet-abonnees tegen betaling) hier

BMA Ergonomics: cradle tot cradle stoelen

In de uitgave van de Volkskrant van 10 februari 2014 staat een artikel over BMA Ergonomics.

Dit bedrijf, met 100 werknemers dat zo'n 20 jaar bestaat, maakt stoelen volgens het cradle to cradle concept: van wieg tot wieg. Producten worden na hun levensduur gebruikt als grondstoffen voor nieuwe producten.

De Volkskrant schrijft over de oprichters:

Ze ontwierpen hun spullen zo dat die na zeven tot tien jaar slijtage weer door de fabriek konden worden teruggenomen en uit elkaar gehaald in een eigen demontagelijn. Versleten materialen worden zo veel mogelijk hergebruikt. Onderdelen die nog goed zijn worden opnieuw ingepast. 

Lees het hele artikel in gemelde uitgave van de Volkskrant als abonnee of tegen betaling. 

Naar de site van BMA klik hier

'Vergroenen gaat de Staat miljarden kosten'

Aldus de Volkskrant op haar site, waarbij ze refereert aan een artikel op de site van het Financiële Dagblad.

FD vervolgt: De overheid loopt de komende jaren jaarlijks miljarden euro's mis door de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en door teruglopende gasbaten. Dat zegt de Algemene Energieraad (AER), een adviesorgaan van de overheid, in een advies dat vandaag wordt uitgebracht.

De opbrengsten uit fossiele brandstoffen voor de Staat bedragen nu ruim €35 mrd per jaar. Onze voorzichtige schatting is dat dit over vijf jaar €5 mrd minder zal zijn', zegt AER-bestuurslid Kees Wiechers zonder in details te treden.

Lees hier verder op de site van de Volkskrant. 

De site van NRC Handelsblad biedt nog wat meer informatie, klik hier

Belangrijke stap richting Energieakkoord voor duurzame groei

zonnepanelenDit bericht staat op de site van de SER.

Volgens de SER zet Nederland vandaag een belangrijke stap op weg naar een schone toekomst. Maatschappelijke partijen, milieuorganisaties, sociale partners en het kabinet hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt om te komen tot een Energieakkoord voor duurzame groei. Deze hoofdlijnen worden de komende weken verder uitgewerkt, doorgerekend en voorgelegd aan de diverse betrokken parijen. Een uiteindelijk akkoord moet afspraken bevatten over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Uitvoering van de afspraken moet resulteren in een betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de schone technologiemarkten.

Lees verder hier

 

 

 

De Kleine Aarde draait door in de praktijk

Voor de mensen die De Kleine Aarde niet (goed) kennen ontlenen wij aan Wikipedia ondermeer de volgende informatie:

De Kleine Aarde ging in 1972 in Boxtel van start als een initiatief om te komen tot kleinschalige technieken om het milieu te ontlasten. Sietz Leeflang is de initiatiefnemer. Aanleiding waren de zorgen die Leeflang had over de toenmalige toestand van het milieu en de verwachtingen voor de toekomst. Hij vond dat er iets moest veranderen in hoe de mens met zijn omgeving en het milieu omgaat. Al snel ontwikkelde het centrum vele projecten op het gebied van wonen, energieopwekking, voedselproductie, afvalverwerking en besparingen op grondstoffen. Er waren biologisch verantwoord beheerde tuinen. Sietz Leeflang startte later met het nog steeds bestaande project De 12 Ambachten om zich helemaal op de technische aspecten van kleinschalige en ecologische praktijken te richten.

Jan Juffermans, vanaf 1978 verbonden geweest aan De Kleine Aarde, verschafte deze site de volgende informatie:

Op 1.1.11 is de stichting De Kleine Aarde in Boxtel formeel gestopt. De personeelskosten voor de educatie en het onderhoud van het Ecopark, met twee grote en enkele kleinere gebouwen, zijn te hoog opgelopen, terwijl het aantal bezoekers terug liep. Dat laatste duidt op een succes, want de duurzame innovaties die in het Ecopark getoond werden zijn nu bijna overal in Nederland te zien, zoals voorbeelden van duurzaam bouwen en vervoer, zonnepanelen en windmolens. Twee projecten van De Kleine Aarde gaan door in aparte stichtingen, namelijk de Duurzame Waardekaart, waarmee je van honderden bedrijven korting krijgt bij de aanschaf van duurzamere producten en diensten www.duurzamewaardekaart.nl en het succesvolle project voor een drie-daagse natuurervaring voor kinderen in het basisonderwijs ‘Het Bewaarde Land”.

Lees meer...

© Klimaatladder.nl