Welkom!

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Zelf een bijdrage leveren?

Indien gewenst kunt u ook zelf een bijdrage leveren. Neem in dat geval even contact met ons op.

 

Zoeken

Realisatie website:

sp ezwebdesign

Beleidsplan openbare verlichting gemeente Heerlen

straatverlichting

Op 11 november 2011 publiceerde de gemeente Heerlen het beleidsplan openbare verlichting. In de toelichting op deze publicatie vermeldt de gemeente Heerlen: 

Overschakelen van geel naar wit licht, daar waar mogelijk overstappen op ledverlichting en dimbare lampen en zoveel mogelijk rekening houden met milieueisen bij het installeren en onderhouden van de verlichtingsinstallatie. Dit zijn de hoofdpunten het beleidsplan 'Openbare verlichting' dat het college van B&W op dinsdag 8 november heeft vastgesteld. De gemeenteraad moeten het plan nog definitief vaststellen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de openbare verlichting moet bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare openbare ruimte. De huidige openbare verlichting blijft zoveel mogelijk in gebruik. Goed beheer en tijdig onderhoud voorkomt kapitaalvernietiging en zorgt voor weinig klachten. Verouderde installaties worden zo snel mogelijk vervangen.

Dimbare lampen

Het is niet rendabel om bestaande lichtmasten uit te rusten met dimbare lampen. Dit kost teveel en bovendien gaan de ontwikkelingen op het gebied van ledverlichting zo snel dat het niet loont om ze nu te vervangen en over een paar jaar weer over te stappen. In nieuwe installaties, met lampen van 36 watt of meer, gaat de gemeente dimmers gebruiken. Daarmee kan 's nachts de verlichting op halve sterkte branden

Klimaatdoelstellingen

De komende vier jaar wordt het gele licht vervangen door wit licht. Kleurherkenning in het donker is dan gemakkelijker en ook kan wit licht 's nachts worden gedimd.

Om de gemeentelijke klimaatdoelstellingen te halen gaat het energieverbruik van de openbare verlichting omlaag. Dit gebeurt door het gebruik van energiezuinige lampen, te kiezen voor milieuvriendelijk geproduceerde materialen, het betrekken de levensduur en recyclingmogelijkheden bij de keuze van materialen en te zorgen voor hergebruik van materiaal en afvoer naar erkende verwerkers.

Om alle doelen te kunnen realiseren is een bedrag van ruim 700.000 euro per jaar nodig.

Lees het beleidsplan hier

© Klimaatladder.nl